درباره نشریه

مجله نقد و نظریه پردازی در علوم رفتاری یک مجله بین رشته‌ای است که به پیشرفت دانش پایه در علوم اجتماعی و رفتاری اختصاص دارد. هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمی پژوهشگران در زمینه‌های مختلف علوم رفتاری می‌باشد. این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت فصلنامه، دستاوردهای علمی محققان کشور را به نحو شایسته‌ای در اختیار علاقه‌مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های داده‌ای معتبر کشور نمایه نماید.

محورهای مجله:

نقد و نظریه پردازی در روان‌شناسی و مفاهیم مرتبط با آن همچون:

  • روان‌شناسی تربیتی و مدرسه، روان‌شناسی بالینی، روان‌شناسی سلامت، روان‌شناسی اجتماعی، روان‌شناسی دین

نقد و نظریه پردازی در علوم مشاوره و مفاهیم مرتبط با آن همچون:

  • مشاوره مدرسه، مشاوره خانواده و خانواده درمانی، مشاوره تحصیلی، مشاوره ازدواج

نقد و نظریه پردازی در علوم‌شناختی و مفاهیم مرتبط با آن همچون:

  • ادراک، استدلال، یادگیری، تصمیم گیری، تفکر و حافظه

نقد و نظریه پردازی در آموزش و پرورش شناختی و مفاهیم مرتبط با آن همچون:

  • مبانی فلسفی یادگیری، سیاست‌های محیط یادگیری، مبانی فناوری یادگیری، مبانی زبان‌شناختی و مبانی روان‌شناختی یادگیری

نقد و نظریه پردازی در اصول و ابعاد فلسفه تعلیم و تربیت و مفاهیم مرتبط با آن همچون:

  • تربیت دینی، تربیت اخلاقی، تربیت فلسفی، استدلال فلسفی، اندیشه‌های فلاسفه اسلامی